Kỹ năng làm việc hiệu quả

Chương 1 GIỚI THIỆU

2 videos
Video: Bài 1 Giới thiệu kỹ năng làm việc hiệu quả
Video: Bài 2 Thế nào là hiệu quả

Chương 2 NHỮNG QUY LUẬT ÁP DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

2 videos
Video: Bài 3 Quy luật 80-20
Video: Bài 4 Quy luật Parkinson

Chương 3 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ SỰ ƯU TIÊN

7 videos
Video: Bài 5 Xác định mục tiêu để đem lại hiệu quả công việc
Video: Bài 6 Các bước tiến hành để đạt mục tiêu
Video: Bài 7 Tại sao cần phải xác định nhiệm vụ ưu tiên
Video: Bài 8 Cách xác định nhiệm vụ ưu tiên
Video: Bài 9 Ma trận Eisenhower
Video: Bài 10 Phương Pháp cái cân
Video: Bài 11 Xử lý hiệu quả công việc có giá trị thấp

Chương 4 LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

2 videos
Video: Bài 12 Mối quan hệ giữa lập kế hoạch và hiệu quả công việc
Video: Bài 13 Cách lập kế hoạch

Chương 5 XÂY DỰNG THÓI QUEN KHÔNG TRÌ HOÃN

3 videos
Video: Bài 14 Câu hỏi về những con ếch
Video: Bài 15 Cách loại bỏ thói quen trì hoãn
Video: Bài 16 Quy tắc 5 giây

Chương 6 TẬP TRUNG TRONG CÔNG VIỆC

4 videos
Video: Bài 17 Mối quan hệ giữa tập trung và hiệu quả
Video: Bài 18 Khả năng tập trung là lợi thế cạnh tranh
Video: Bài 19 Cách tập trung và loại bỏ sao nhãng
Video: Bài 20 Loại bỏ sự đa nhiệm

Chương 7 NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA BẢN THÂN

4 videos
Video: Bài 21 Tìm ra hoạt động hiệu quả của bản thân
Video: Bài 22 Tìm ra công việc yêu thích
Video: Bài 23 Nâng cao kiến thức, kỹ năng
Video: Bài 24 Học hỏi kinh nghiệm

Chương 8 LÀM VIỆC HIỆU QUẢ NƠI CÔNG SỞ

6 videos
Video: Bài 25 Tạo không gian làm việc hiệu quả
Video: Bài 26 Cách xây dựng mối quan hệ tốt nơi làm việc
Video: Bài 27 Quản lý tài liệu
Video: Bài 28 Kiểm tra email
Video: Bài 29 Đơn giản hóa , tự động hóa các quyết định
Video: Bài 30 Sử dụng công nghệ

Chương 9 MỘT SỐ NHÂN TỐ GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

5 videos
Video: Bài 31 Sức khỏe là vàng
Video: Bài 32 Tâm tĩnh trí sáng
Video: Bài 33 Năng lượng tích cực
Video: Bài 34 Thái độ
Video: Bài 35 Tư duy mở, linh hoạt

Chương 10 Tổng Kết

1 video
Video: Bài 36 Tổng kết
Image Alt

Course single

  /  Kỹ năng làm việc hiệu quả

Kỹ năng làm việc hiệu quả

₫0
Categories:
Reviews:

About this course

Giảng Viên Dương Thị Thanh Hương

– Giảng viên đại học và là một trong số những giảng viên đầu tiên của Edumall.

– Từng sống, học tập và làm việc ở Châu Âu.

– Có khả năng truyền kiến thức và cảm hứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

– Tin rằng giáo dục có khả năng thay đổi con người, thay đổi cuộc sống để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Thông Tin Chung

Phù hợp với

  • Bạn là nhân viên bạn thấy mình làm việc chưa hiệu quả, bạn làm việc suốt ngày nhưng giá trị công việc, kết quả công việc không cao. Bạn là người bận rộn cảm thấy bạn chưa cân bằng được giữa công việc và cuộc sống.
  • Bạn là nhà quản lý bạn thấy mình có quá nhiều việc để làm, bạn muốn xử lý công việc hiệu quả. Bạn là bất kỳ ai, những người những người muốn hoàn thành công việc nhiều hơn, tốt hơn với thời gian ít hơn. Khóa học này là dành cho các bạn.

Mô tả tổng quát

Cho dù cho bạn là ai thì chúng ta luôn luôn phải đối mặt với cùng một vấn đề. Có quá nhiều thứ để làm nhưng lại có ít thời gian. Cuộc sống của chúng ta đang trở nên bận rộn hơn trong thời đại kỹ thuật số này. Chúng ta dễ rơi vào vòng quay của việc cố gắng làm mọi thứ nhưng rồi lại khộng đạt được kết quả gì nhiều. Nhiều người làm việc quá mức dẫn đến cạn kiệt về thể chất và tinh thần. Có cách nào thoát khỏi tình trạng này không? Chúng ta cần phải có kỹ năng để làm việc hiệu quả. Khóa học này sẽ giúp các bạn:
• Hiểu sự khác biệt giữa công việc bận rộn và công việc hiệu quả.
• Nắm vững và áp dụng các quy luật để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.
• Đặt mục tiêu và áp dụng các bước đạt được mục tiêu trong công việc.
• Lập kế hoạch – Làm thế nào để dành một vài phút trong ngày nhưng tiết kiệm rất nhiều thời gian.
• Ưu tiên – Làm thế nào để đảm bảo bạn đang làm việc đúng việc vào đúng thời điểm.
• Sử dụng các kỹ thuật ưu tiên cho nhiệm vụ của mình để làm việc hiệu quả hơn.
• Tập trung – Cách tăng sự tập trung và giảm thiểu tác động của những thứ gây sao nhãng.
• Hiểu sự thật về đa nhiệm.
• Năng suất được cá nhân hóa – Cách tìm ra xu hướng tự nhiên và kỹ năng của bạn để tạo lợi thế trong công việc.
• Học các kỹ năng để làm việc hiệu quả nơi công sở.
• Tìm được ý nghĩa, giá trị và niềm vui trong công việc.

Yêu cầu khóa học

  • Có kết nối internet ổn định.

Syllabus

Chương 1 GIỚI THIỆU 0/2

2 videos
Video: Bài 1 Giới thiệu kỹ năng làm việc hiệu quả
1.42 minutes
Video: Bài 2 Thế nào là hiệu quả
1.21 minutes

Chương 2 NHỮNG QUY LUẬT ÁP DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ 0/2

2 videos
Video: Bài 3 Quy luật 80-20
2.05 minutes
Video: Bài 4 Quy luật Parkinson
3.34 minutes

Chương 3 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ SỰ ƯU TIÊN 0/7

7 videos
Video: Bài 5 Xác định mục tiêu để đem lại hiệu quả công việc
1.53 minutes
Video: Bài 6 Các bước tiến hành để đạt mục tiêu
2.31 minutes
Video: Bài 7 Tại sao cần phải xác định nhiệm vụ ưu tiên
2.17 minutes
Video: Bài 8 Cách xác định nhiệm vụ ưu tiên
2.06 minutes
Video: Bài 9 Ma trận Eisenhower
2.29 minutes
Video: Bài 10 Phương Pháp cái cân
2.34 minutes
Video: Bài 11 Xử lý hiệu quả công việc có giá trị thấp
3.30 minutes

Chương 4 LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC 0/2

2 videos
Video: Bài 12 Mối quan hệ giữa lập kế hoạch và hiệu quả công việc
2.46 minutes
Video: Bài 13 Cách lập kế hoạch
3.12 minutes

Chương 5 XÂY DỰNG THÓI QUEN KHÔNG TRÌ HOÃN 0/3

3 videos
Video: Bài 14 Câu hỏi về những con ếch
2.22 minutes
Video: Bài 15 Cách loại bỏ thói quen trì hoãn
3.31 minutes
Video: Bài 16 Quy tắc 5 giây
1.25 minutes

Chương 6 TẬP TRUNG TRONG CÔNG VIỆC 0/4

4 videos
Video: Bài 17 Mối quan hệ giữa tập trung và hiệu quả
3.06 minutes
Video: Bài 18 Khả năng tập trung là lợi thế cạnh tranh
2.03 minutes
Video: Bài 19 Cách tập trung và loại bỏ sao nhãng
2.42 minutes
Video: Bài 20 Loại bỏ sự đa nhiệm
2.01 minutes

Chương 7 NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA BẢN THÂN 0/4

4 videos
Video: Bài 21 Tìm ra hoạt động hiệu quả của bản thân
3.50 minutes
Video: Bài 22 Tìm ra công việc yêu thích
2.25 minutes
Video: Bài 23 Nâng cao kiến thức, kỹ năng
2.27 minutes
Video: Bài 24 Học hỏi kinh nghiệm
2.58 minutes

Chương 8 LÀM VIỆC HIỆU QUẢ NƠI CÔNG SỞ 0/6

6 videos
Video: Bài 25 Tạo không gian làm việc hiệu quả
5.06 minutes
Video: Bài 26 Cách xây dựng mối quan hệ tốt nơi làm việc
3.37 minutes
Video: Bài 27 Quản lý tài liệu
3.07 minutes
Video: Bài 28 Kiểm tra email
1.32 minutes
Video: Bài 29 Đơn giản hóa , tự động hóa các quyết định
2.21 minutes
Video: Bài 30 Sử dụng công nghệ
2.55 minutes

Chương 9 MỘT SỐ NHÂN TỐ GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 0/5

5 videos
Video: Bài 31 Sức khỏe là vàng
2.33 minutes
Video: Bài 32 Tâm tĩnh trí sáng
1.07 minutes
Video: Bài 33 Năng lượng tích cực
2.41 minutes
Video: Bài 34 Thái độ
1.45 minutes
Video: Bài 35 Tư duy mở, linh hoạt
1.28 minutes

Chương 10 Tổng Kết 0/1

1 video
Video: Bài 36 Tổng kết
1.20 minutes

Reviews

Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars 0
4 stars 0
3 stars 0
2 stars 0
1 stars 0

Members

Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

Total number of students in course:

User registration

Reset Password